Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Mandy en Bram werken voor het BENIGN onderzoek dat zich richt op het effect van hitte op gezondheid en gedrag. Gewapend met een collectebus en flyers gingen zij in Hilversum langs de deuren tijdens onze collecteweek, dit jaar van 9 tot en met 15 april. Samen hebben ze ongeveer €300,- opgehaald. Het verraste hen hoe welwillend mensen waren om geld te geven aan de Hartstichting.

Heel gericht deelnemers vinden

Naast geld ophalen voor de Hartstichting deelden ze flyers uit om mensen te werven voor hun eigen onderzoek. Ze zoeken namelijk inwoners van de gemeentes Dordrecht, Hilversum en Leiden die vragenlijsten willen invullen voorafgaand aan en tijdens warme periodes. Voor de Hartstichting is het interessant om te weten of flyeren tijdens de collecteweek een effectieve manier is om mensen te werven voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij is het een voordeel dat je heel gericht kan bepalen waar je mensen benadert. In dit geval ging het om de drie gemeenten die betrokken zijn bij het BENIGN onderzoek.

Van twee kanten meer zichtbaarheid

Beide promovendi vonden het een mooie ervaring om tijdens het collecteren inwoners te spreken over hun onderzoek. De mensen die ze spraken reageerden overwegend enthousiast en vonden het erg leuk om de onderzoeker persoonlijk te spreken. Bovendien geeft het de onderzoekers ook een indruk van de deelnemers die meedoen aan het onderzoek. Al met al een mooie manier om mensen te werven en onderzoek op de kaart te zetten.

Leuk om te zien wie potentiële proefpersonen zijn

Het flyeren heeft in ieder geval 300 deelnemers opgeleverd, waar de onderzoekers heel blij mee zijn. Via lokale media gaan zij nog extra promotie maken om meer mensen binnen deze gemeentes te werven. De Hartstichting is dankbaar voor het bedrag dat Mandy en Bram hebben opgehaald en de ervaring die zij hebben opgedaan met het flyeren.

Kan jij ook hulp gebruiken bij het werven van deelnemers? Bekijk hoe we jouw onderzoek bij onze achterban onder de aandacht kunnen brengen.