Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Een gezamenlijke aanpak van hartfalen is hard nodig, stelt de projectgroep die het Deltaplan Hartfalen uitvoert. Hartfalen is een groot maatschappelijk probleem. Op dit moment zijn er 240.000 Nederlanders geregistreerd die hartfalen hebben. Daarnaast hebben naar schatting 255.000 Nederlanders hartfalen, zonder dat te weten. Door vergrijzing zal het aantal mensen met hartfalen de komende jaren sterk toenemen. Ondanks de ernst van de ziekte en het vele voorkomen ervan, kan slechts één op de vijf Nederlanders benoemen wat hartfalen is. 

Platform Deltaplan Hartfalen

Het Deltaplan Hartfalen wil grotere bekendheid geven aan de ernst van hartfalen, vroegtijdig herkennen van hartfalen bevorderen en de behandeling en verzorging van hartfalenpatiënten verder verbeteren. De wens is om dat laatste in samenwerking met Juiste Hartzorg op de Juiste Plek te doen. Een van de eerste acties is het opzetten van een platform, waarop reeds lopend wetenschappelijk onderzoek, projecten en best practices te vinden zullen zijn.

Zorg dat je erbij bent: meld jouw hartfalen-initiatief aan

Het nut van een centraal platform is om inzichtelijk te krijgen waar mogelijke hiaten en kansen liggen in het hartfalen-werkveld. Het projectteam Deltaplan Hartfalen nodigt hartfalenspecialisten, zorgprofessionals en onderzoekers daarom van harte uit om initiatieven die nog niet op de website staan aan te melden via [email protected].

Deltaplan Hartfalen: samen de hartfalen-epidemie te lijf

Het Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting en Netherlands Heart Institute, die samenwerken onder de vlag van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA). In de DCVA bundelen 22 onderzoeks- en zorginstanties hun krachten om oplossingen voor hart- en vaatziekten sneller bij patiënten te krijgen. Het Deltaplan Hartfalen ondersteunt hartfalenspecialisten om samen de ziektelast van hartfalen te minimaliseren, de kwaliteit van leven te verbeteren en om mensen met hartfalen te helpen mee te blijven doen in de maatschappij. Kortom: samen de hartfalen-epidemie te lijf. Volgend jaar organiseert het Deltaplan Hartfalen een symposium op 22 april. Dat zal ook de start zijn van de eerste Landelijke Hartfalenweek. Daarin zullen verschillende regio's hartfalen onder de aandacht brengen van het grote publiek.