Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting zet zich in om geld bijeen te brengen en dat zo effectief mogelijk in te zetten voor toponderzoek. We streven ernaar om onderzoeksresultaten zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. We willen hart- en vaatziekten eerder opsporen en herkennen en zo bijdragen aan de best mogelijk behandeling voor patiënten. Om dit te bereiken heeft onze onderzoeksstrategie in de periode 2010-2021 een aantal ingrijpende veranderingen gekend.

Drie thema's

De drie belangrijkste ontwikkelingen uit deze periode zullen de voornaamste onderwerpen van de evaluatie zijn:

 • CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON)

  In 2011 startte de Hartstichting samen met partners CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON). Centraal stonden intensieve en interdisciplinaire samenwerkingen tussen (preklinische en klinische) wetenschappers in grote thematische consortia. Daarnaast zette het beleid in op: 

  • schaalvergroting; 

  • talentontwikkeling; 

  • samenwerking met het bedrijfsleven; 

  • samenwerking met maatschappelijke partners; 

  • strategische positionering binnen Europa. 

  Dit moest ertoe bijdragen dat Nederlands onderzoek naar hart- en vaatziekten tot de internationale top zou blijven behoren.

 • Onderzoeksagenda

  In 2014 nam de Hartstichting initiatief om prioriteiten voor onderzoek naar hart- en vaatziekten te stellen. Samen met wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten en de Nederlandse samenleving lieten we een ambitieuze onderzoeksagenda ontwikkelen. Een nieuwe werkwijze met vijf topprioriteiten: 

  • eerder herkennen van hart- en vaatziekten; 

  • hart- en vaatziekten bij vrouwen; 

  • betere behandelingen van hartfalen en hartritmestoornissen; 

  • acute behandeling beroertes; 

  • nieuwe manieren om een gezonde leefstijl langer vol te houden. 

  Het ultieme doel: het realiseren van wetenschappelijke doorbraken waar de samenleving behoefte aan heeft. Doorbraken waarmee we hart- en vaatziekten kunnen voorkomen en waarmee we een grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten.

 • Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)

  Als vervolg op de CVON-samenwerking startte in 2018 op initiatief van de Hartstichting de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Hierin zijn onderzoekers, verenigingen van zorgverleners en onderzoeksfinanciers intensiever en op landelijk niveau gaan samenwerken. Dit multidisciplinaire samenwerkingsverband van op dit moment 22 organisaties heeft de ambitie om de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. De DCVA richt zich op zes gebieden: 

  • onderzoeksbeleid gericht op impact; 

  • valorisatie; 

  • implementatie; 

  • talentontwikkeling; 

  • duurzame data-infrastructuur; 

  • public affairs & communicatie. 

Doel evaluatie 

Met de evaluatie wil de Hartstichting inzichtelijk maken wat cardiovasculair onderzoek in Nederland de afgelopen tien jaar heeft opgeleverd. De evaluatie heeft zowel betrekking op de doelen en inhoudelijke bijdrage van CVON, de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten en de DCVA, als op de organisatie en de werkwijze van de Hartstichting.   

De resultaten van de evaluatie helpen de Hartstichting bij het ontwikkelen van de onderzoeksstrategie voor de komende jaren. Het doel van de Hartstichting is om de impact van het onderzoek te vergroten. Bovendien zullen we nieuwe inzichten delen met andere onderzoeksfinanciers om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en impact van onderzoeksfinanciering in Nederland. 

Evaluatiecommissie 

De evaluatiecommissie bestaat uit professionals en patiëntvertegenwoordigers met verschillende achtergronden en is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de uitvoering van de evaluatie. In de commissie is een externe secretaris aangesteld: Anke ter Horst, managing consultant bij SeederDeBoer. De voorzitter van de commissie is dr. Arend Mosterd, voorzitter van de wetenschappelijk adviesraad van de Hartstichting.

Leden van de evaluatiecommissie zijn (in alfabetische volgorde):

 • Prof. dr. Carlijn Bouten, Biomedische technologie, TU Eindhoven 
 • Linda Daniels-van Saase, manager Medisch-Specialistische Zorg Patiëntenfederatie Nederland
 • Anke ter Horst, managing consultant bij SeederDeBoer
 • Prof. dr. Marcel Levi, voorzitter Internationale Wetenschappelijke Adviesraad
 • Dr. Arend Mosterd, voorzitter wetenschappelijk adviesraad van de Hartstichting
 • Dr. Annette Neele, Medische Biochemie, Amsterdam UMC (AMC) 
 • Prof. dr. Wiro Niessen, Medische Beeldvorming, Erasmus MC Rotterdam 
 • Prof. dr. Gerard Pasterkamp, Experimentele Cardiologie, UMC Utrecht 
 • Emil Pot, Business Development in de Life Sciences 
 • Ashwand Prahladsingh, voorzitter Commissie Maatschappelijke Kwaliteit 
 • Prof. dr. Karin Sipido, emeritus hoogleraar Geneeskunde, KU Leuven 
 • Paul Wesselink, patiëntvertegenwoordiger Commissie Maatschappelijke Kwaliteit

Aanpak van de evaluatie 

We voeren deze evaluatie uit samen met de wetenschappelijke adviesraad, de ISAC, de CMK en het cardiovasculaire onderzoeksveld. Alle onderzoekers die de afgelopen tien jaar een voorstel voor een onderzoeksconsortium hebben ingediend, of die nu gefinancierd zijn of niet, ontvangen een vragenlijst. Daarnaast zullen een aantal consortia worden uitgenodigd voor een interview. De evaluatie duurt tot en met oktober 2022.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.