Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De hart-breinkliniek is een nieuwe werkwijze om cognitieve problemen eerder op te sporen bij hartpatiënten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat één op de vier mensen met hartfalen of een vernauwing in de halsslagader moeite heeft met hersentaken, zoals geheugentesten. Door deze vroegtijdig op te sporen, kunnen we zorgen dat klachten niet onnodig verergeren.

Krachten bundelen

De onderzoekers voegen een digitaal netwerkzorg-platform toe om de zorg verder te verbeteren. Dit doen zij onder leiding van professor Majon Muller, internist ouderengeneeskunde in het Amsterdam UMC. De ontwikkeling doen zij samen met het bedrijf Caresharing. In het platform gaan betrokken zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, meer samenwerken. Ook mantelzorgers en de patiënt zelf worden meer betrokken. Zo kunnen we zorg en behandeling beter combineren, zowel voor patiënten met een hartziekte als met een cognitieve stoornis.

Zo hopen de onderzoekers op een betere kwaliteit van leven voor deze groep patiënten, die bovendien minder zorg nodig hebben. Ook willen de onderzoekers te weten komen of er bepaalde groepen zijn die met name profiteren van dit platform. Je kunt daarbij denken aan een verschil tussen mannen en vrouwen en culturele achtergrond, maar ook aan de verschillen tussen soort of ernst van de hart- of cognitieve problemen.

Matching Grant

Deze uitbreiding van de Hart-Breinstudie is mogelijk door een Matching Grant van de Hartstichting. Dit programma is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.