Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

NVVC Connect gaat dit bedrag vanuit de Landelijke Impuls Hartzorg inzetten om kwalitatief betere hartzorg te realiseren, die ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft.

De cheque werd in Arnhem in ontvangst genomen door projectleider Anja de Bruin van NVVC Connect. Met het bedrag gaat NVVC Connect de reeds bestaande landelijke structuur, die regio's ondersteunt bij het vormgeven van netwerkzorg op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen, verder ontwikkelen en intensiveren. Het programma bouwt voort op CUSTOM-AF, met als doel eerder opsporen en beter behandelen van atriumfibrilleren en hartfalen door het versterken en verbeteren van de samenwerking tussen cardiologen en huisartsen. 

Leren van elkaar 

Samenwerkingsverbanden in de regio’s worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met het verder uitbouwen van netwerkzorg op het gebied van hartfalen of atriumfibrilleren. Hiervoor konden zij eerder dit jaar binnen de subsidie Regionale Impuls Hartzorg aanvragen vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZJOP).

Om te voorkomen dat iedere regio zelf het wiel moet uitvinden, gaat NVVC Connect deze regio’s begeleiden en kennisdeling tussen de regio’s stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan overkoepelende workshops, themabijeenkomsten, het delen van geslaagde praktijkvoorbeelden, het krijgen van een beter beeld van de kosteneffectiviteit en ondersteuning bij het monitoren van transmurale afspraken.

Aansluiting onderzoeksagenda

Dit project past binnen het thema 'betere behandeling hartfalen en hartritmestoornissen' van onze onderzoeksagenda. We willen namelijk dat deze groep patiënten met een goede kwaliteit van leven ouder worden. Daarom willen we hartritmestoornissen en hartfalen opsporen als mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Ook willen we betere behandelingen zodat mensen met minder klachten leven en de versnelde veroudering van het hart wordt afgeremd of zelfs gestopt.

Ook meedoen?

Wil jij met jouw NVVC Connect-regio ook aan de slag met netwerkzorg op het gebied van hartfalen en atriumfibrilleren? Houd dan de site van ZonMw in de gaten, aan het eind van dit jaar is het opnieuw mogelijk voor regio’s om de subsidie Regionale Impuls Hartzorg aan te vragen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.zonmw.nl/jzojp

Over de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek

De Landelijke Impuls Hartzorg en de Regionale Impuls Hartzorg zijn een onderdeel van de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. De Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en boezemfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP-beweging. In de DCVA hebben 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Anja de Bruin (NVVC) neemt de cheque in ontvangst van Evelyne Meynen (Hartstichting)
Anja de Bruin (NVVC) neemt de cheque in ontvangst van Evelyne Meynen (Hartstichting)

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.