Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Sinds de start van de onderzoeksagenda in 2014 heeft de Hartstichting in veel onderzoek geïnvesteerd op dit gebied. In totaal wel 46 projecten voor €30,8 miljoen euro. Sommige projecten hebben bijgedragen aan verschillende thema’s van de onderzoeksagenda. Daarnaast hebben we, samen met anderen, hard gewerkt aan het opzetten van patiëntregistraties.

We willen dat mensen met boezemfibrilleren en hartfalen met een goede kwaliteit van leven ouder worden. Daarom willen we boezemfibrilleren en hartfalen opsporen als mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Ook willen we betere behandelingen zodat mensen met minder klachten leven en de versnelde veroudering van het hart wordt afgeremd of zelfs wordt gestopt.

We investeerden in:

 • twee klinische onderzoeken naar hartfalen;

 • ​een duurzame infrastructuur die registratie-gebaseerd onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk maakt;

 • de oprichting van de Nederlandse Hart Registratie (NHR);

 • patiëntenregistraties over hartfalen en boezemfibrilleren (RITS en DUTCH-AF);

 • de Hartenbank, een centrale biobank waarin hartweefsel van overleden donoren wordt verzameld;

 • ​drie grote consortia: Double-Dose, Decision en Reconnext.

Behandeling op maat onmisbaar

Elke patiënt is anders. Zeker bij hartfalen en boezemfibrilleren zijn er grote verschillen in de achterliggende ziekteprocessen en de ernst van de ziekte. Behandeling op maat is dan ook nodig om de ontwikkeling van hartfalen te stoppen of uit te stellen voordat er klachten zijn. Registratie-gebaseerd onderzoek maakt het mogelijk te ontdekken welke behandeling het beste werkt bij welke patiënt.

Evaluatie 2019-2020

In 2019 en 2020 hebben we de onderzoeksagenda geëvalueerd. We hebben op een rij gezet wat we de afgelopen jaren op de verschillende thema's hebben gedaan en bereikt, en wat er de komende jaren nodig is. Dit deden we samen met patiënten, artsen en wetenschappers.

Resultaten

De investeringen van de afgelopen jaren hebben al veel resultaten opgeleverd die van belang zijn voor patiënten met hartfalen of hartritmestoornissen. Enkele voorbeelden:

 • Samen met Harteraad en NVVC-connect hebben we binnen de DCVA een nieuw landelijk consortium opgericht om de ketenzorg van boezemfibrilleren te optimaliseren. Hierdoor kunnen we ziekte eerder opsporen en daarmee herseninfarcten voorkomen.

 • Onderzoekers van het UMCG ontdekten dat ketonen mogelijk de achteruitgang van het hart bij hartfalen remmen.

 • Onderzoekers hebben een eerste stap gezet naar een nieuwe behandeling van boezemfibrilleren. Ze hebben ontdekt dat hartspiercellen dankzij een bepaald geneesmiddel meer eiwitten aanmaken, die de hartspiercel beschermen tegen boezemfibrilleren.

 • Onderzoekers van het DOSIS-consortium ontdekten variaties in het DNA die het verloop van hartspierziekten beïnvloeden.

Nieuwe doelen en plannen

We hebben drie nieuwe doelstellingen:

 • In 2040 is er voor iedere patiënt met diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren een behandeling die de versnelde veroudering van het hart stopt.

 • In een vroeg stadium boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen herkennen.

 • Een behandeling voor diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren die de klachten vermindert en de veroudering van het hart afremt.

Om deze doelen te bereiken, hebben we de volgende plannen voor de komende jaren:

 • Bestaande registraties opschalen en uitbouwen.

 • Via registratie-gebaseerd onderzoek inzicht krijgen in de beste behandeling voor specifieke patiëntengroepen.

 • Opzetten van een landelijk consortium gericht op boezemfibrilleren.

 • Verkennen wat er nog nodig is op het gebied van het ontwikkelen en testen van nieuwe medicijnen voor diastolisch hartfalen.