Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Hart- en vaatziekten zien er bij vrouwen anders uit dan bij mannen en dat heeft gevolgen voor de behandeling. We weten alleen nog niet genoeg over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Veel is er al wel bekend, maar zolang er onvoldoende bewijs is, blijven zorgverleners terughoudend in het aanpassen van de zorg. Met name vrouwen ontvangen daardoor geen optimale zorg.

Sinds de start van de onderzoeksagenda in 2014 hebben we heel veel verschillende onderzoeken gefinancierd naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In totaal wel 31 projecten voor €14,6 miljoen euro. Sommige projecten hebben bijgedragen aan verschillende thema’s van de onderzoeksagenda.

Om nationale samenwerking op dit thema te blijven stimuleren is in 2020 het IMPRESS-consortium met experts uit alle universitaire medische centra gesteund met een financiële bijdrage van €3 miljoen. De onderzoekers en diverse medisch specialisten, inclusief huisartsen, zullen naast het uitvoeren van onderzoek een kennisplatform opzetten om kennis rondom vrouwen en hart- en vaatziekten te bundelen en beter toegankelijk te maken.

Evaluatie 2019-2020

In 2019 en 2020 hebben we de onderzoeksagenda geëvalueerd. We hebben op een rij gezet wat we de afgelopen jaren op de verschillende thema's hebben gedaan en bereikt, en wat er de komende jaren nodig is. Dit deden we samen met patiënten, artsen en wetenschappers.

Resultaten

Het onderzoek heeft al concrete resultaten opgeleverd, die patiënten en artsen kunnen gebruiken in de praktijk.

  • Vrouwen met hartfalen hebben mogelijk een lagere dosis medicijnen nodig dan mannen.

  • Begeleiding naar een gezonde leefstijl, bij vrouwen met overgewicht en een kinderwens, heeft positieve gevolgen voor hun hart- en bloedvaten.

  • Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, hebben een twee- tot achtmaal groter risico om in de toekomst hart- en vaatproblemen te ontwikkelen.

Nieuwe doelen en plannen

We hebben drie nieuwe doelstellingen voor dit thema:

  • Vanaf 2015 is het bij onderzoek dat mede door de Hartstichting wordt gefinancierd standaard dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in acht genomen worden.
  • In 2020 is alle bestaande kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen in kaart gebracht en in 2025 wordt deze toegepast in de zorg.
  • In 2040 zijn de overgebleven grote kennislacunes op het gebied van hart- en vaatziekten bij vrouwen weggewerkt.

Om deze doelen te bereiken, hebben we de volgende plannen voor de komende jaren:

  • Bij de beoordeling van projecten zetten we in op een meer kwalitatieve beoordeling van de wijze waarop man-vrouwverschillen in acht worden genomen. Samen met andere gezondheidsfondsen ontwikkelen we een thuistest om het risico op onder andere hart- en vaatziekten te onderzoeken.

  • Met het IMPRESS-consortium ontwikkelen we een kennisplatform over verschillen tussen mannen en vrouwen voor onderzoekers, zorgprofessionals en het brede publiek. 

  • We onderzoeken mogelijkheden om scholing voor zorgprofessionals te faciliteren om bewustzijn te vergroten en beschikbare kennis te implementeren in de zorg.

  • We investeren in het wegwerken van overgebleven kennislacunes.