Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Van Gilst kreeg de koninklijke onderscheiding vrijdag 24 juni uit handen van locoburgemeester Eelco Eerenberg van Utrecht. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse symposium van de Dutch CardioVascular Alliance. Ook ontving de emeritus professor een naar hem vernoemde samenwerkingsprijs voor zijn inspanningen om onderzoek naar veelvoorkomende hart- en vaatziekten te bevorderen. 

Betere behandeling hoge bloeddruk en hartfalen

Als onderzoeker en hoofd van de afdeling Experimentele Cardiologie in Groningen heeft Van Gilst diverse experimentele en klinische onderzoeken gedaan, in het bijzonder naar ACE-remmers. Deze hebben bijgedragen aan een betere behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. 

Onderzoeksagenda

Vanuit Groningen richtte professor Van Gilst zich op samenwerking over de grenzen van het instituut heen. Dat deed hij eerst als directeur van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland. Daarna werkte hij vanaf 2013 als wetenschappelijk adviseur voor de Hartstichting. Als voorzitter van de begeleidingscommisie heeft hij daar gewerkt aan een landelijke en later ook Europese onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten, naasten, vrijwilligers en donateurs hebben samen bedacht, waar de meeste behoefte aan was. 

Mensen verenigen

Van Gilst wist daarna voor de Hartstichting alle relevante organisaties die zich bezighouden met terugdringen van hart- en vaatziekten in een alliantie te verenigen. In deze Dutch CardioVascular Alliance zijn niet alleen veel mensen – alleen al ruim 800 onderzoekers - betrokken. Gezamenlijk hebben zij sinds 2018 in totaal ruim 129 miljoen euro bij elkaar gebracht om de doelen van de DCVA te realiseren: versneld oplossingen vinden voor hart- en vaatziekten en deze ook eerder op te sporen, zodat een behandeling zo vroeg mogelijk kan worden ingezet. 

Prijs

Professor Van Gilst heeft na het voorbereiden en vormen van de alliantie, de afgelopen drie jaar als directeur leidinggegeven aan de DCVA. Zowel van de Hartstichting als van deze functie nam hij eind vorig jaar afscheid. Als afscheidscadeau ontving hij vrijdag de eerste Wiek van Gilst DCVA Samenwerkingsprijs uit handen van de huidige DCVA-directeur, Jolien Roos-Hesselink. Het doel van de prijs is het bevorderen van samenwerking in het cardiovasculaire veld om de ziektelast door hart- en vaatziekten te verlagen. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt.

Top van de wereld

Hans Snijder, directeur bij de Hartstichting: “Professor Van Gilst heeft samenwerking binnen het cardiovasculaire onderzoek, tussen universiteiten én tussen allerlei disciplines, naar een hoger niveau getild. Hierdoor is de gezamenlijke inspanning om hart- en vaatziekten terug te dringen nu effectiever dan tevoren. Nederlands onderzoek en zorg op dit gebied mogen tot de top van de wereld gerekend worden.”

Prof. dr. Wiek van Gilst

Wiek van Gilst werkte vanaf 2013, deels onbezoldigd, als wetenschapsadviseur bij de Hartstichting. In die rol zat hij de begeleidingscommissie van de onderzoeksagenda hart- en vaatziekten voor en bemiddelde hij bij de totstandkoming van diverse consortia. Hij nam ook diverse internationale initiatieven, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een Europese onderzoeksagenda, naar Nederlands model. Zo droeg hij bij aan meer samenwerking tussen onderzoekers onderling en onderzoekers en patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en financiers. Kroon op zijn werk was de oprichting van de Dutch CardioVascular Alliance in 2018, waarin al die partners officieel gingen samenwerken. Dankzij deze bijzondere inspanningen van Wiek van Gilst lukt het steeds beter om nieuwe kennis steeds sneller in praktijk te brengen bij patiënten.
Wiek van Gilst

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.