Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De ISAC adviseert de Hartstichting bij de aanvraag, evaluatie en eventuele voortzetting van grote onderzoeksprojecten. Omdat de midterm-evaluaties van drie consortia in dezelfde periode plaatsvinden, hadden wij hier een tweedaags evenement van gemaakt en de commissieleden uitgenodigd om hier persoonlijk bij aanwezig te zijn.

Een ideale gelegenheid om de ISAC-leden nog beter te leren kennen en in gesprek te gaan over onder meer onze nieuwe strategie. Bovendien kunnen we zo van elkaar leren en ideeën opdoen uit andere landen.

De best mogelijke standaard

Voor Florence Pinet uit Frankrijk was het leerzaam om meer te horen vanuit het oogpunt van mensen die zelf geen wetenschapper zijn, maar wel de Hartstichting willen helpen. “Ook de internationale beoordeling is interessant voor Franse verenigingen en stichtingen op cardiovasculair gebied. Ik waardeer de opvolging van de onderzoeksprojecten en de verschillende niveaus binnen het project waar je als onderzoeker aan bij kan dragen."

Michelle Williams uit Schotland beaamt dat het belangrijk is om input te krijgen van een breed scala wetenschappers. “Zo kunnen we er samen voor zorgen dat projecten volgens de best mogelijke standaard worden gepland, uitgevoerd en gemonitord. Ik waardeer de werkwijze van consortia waarbij groepen met verschillende, maar complementaire vaardigheden samenwerken aan onderzoek. Ik ben vooral gecharmeerd van de manier waarop het werk van jonge onderzoekers wordt uitgelicht en hoe zij in consortia worden geïntegreerd.”

Wij bedanken alle ISAC-leden voor hun inzet het afgelopen jaar.

Wil je meer weten over het werk van de ISAC?