Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Leidraad atriumfibrilleren

Implementatieconsortium CUSTOM-AF heeft een leidraad voor atriumfibrilleren opgesteld. De leidraad beschrijft het optimale zorgproces en de meest effectieve scenario’s voor regionale screening en behandeling van atriumfibrilleren.

Het consortium heeft het zorgproces opgesteld met inhoudelijke bijdragen van NVVC Connect-regio’s die al met een AF-ketenzorgprogramma werken. Met een kosteneffectiviteitsanalyse heeft het consortium bekeken welke manier van screenen en behandelen het meest effectief is. Huisartsen, cardiologen en andere zorgverleners in een regionaal samenwerkingsverband kunnen met behulp van deze leidraad inhoudelijke samenwerkingsafspraken maken en implementeren. Het CUSTOM-AF-consortium helpt daarbij.

Benieuwd naar de leidraad?

Je vindt de Leidraad screening en behandelingsoptimalisatie atriumfibrilleren op de website van NVVC Connect

Naar de leidraad

Basis van de leidraad

De NHG-standaard atriumfibrilleren uit 2017 en de 2020 Guidelines for Management of Atrial Fibrillation van de European Society of Cardiology vormen de inhoudelijke basis van de leidraad.

CUSTOM-AF

Het implementatieconsortium CUSTOM-AF is in juni 2020 van start gegaan. Binnen dit consortium werken NVVC Connect, HartVaatHag, de Hartstichting en Harteraad samen in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance. De focus ligt op tijdige herkenning en optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het uiteindelijke doel is om herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren te voorkomen. Het NHG is een belangrijke adviseur van CUSTOM-AF.

Contact

Wil je meer informatie over de leidraad of ben je benieuwd wat CUSTOM-AF kan betekenen voor jouw regio? Neem dan contact op met de projectleider van het consortium via connect@nvvc.nl.

Meer lezen

CUSTOM-AF, voor eerder opsporen en beter behandelen atriumfibrilleren

CUSTOM-AF, voor eerder opsporen en beter behandelen atriumfibrilleren

Hartstichting, NVVC, Harteraad en DCVA gaan nog intensiever samenwerken

Hartstichting, NVVC, Harteraad en DCVA gaan nog intensiever samenwerken

Landelijk consortium atriumfibrilleren

Landelijk consortium atriumfibrilleren