Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het consortium heeft het zorgproces opgesteld met inhoudelijke bijdragen van NVVC Connect-regio’s die al met een AF-ketenzorgprogramma werken. Met een kosteneffectiviteitsanalyse heeft het consortium bekeken welke manier van screenen en behandelen het meest effectief is. Huisartsen, cardiologen en andere zorgverleners in een regionaal samenwerkingsverband kunnen met behulp van deze leidraad inhoudelijke samenwerkingsafspraken maken en implementeren. Het CUSTOM-AF-consortium helpt daarbij.

Basis van de leidraad

De NHG-standaard atriumfibrilleren uit 2017 en de 2020 Guidelines for Management of Atrial Fibrillation van de European Society of Cardiology vormen de inhoudelijke basis van de leidraad.

CUSTOM-AF

Het implementatieconsortium CUSTOM-AF is in juni 2020 van start gegaan. Binnen dit consortium werken NVVC Connect, HartVaatHag, de Hartstichting en Harteraad samen in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance. De focus ligt op tijdige herkenning en optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het uiteindelijke doel is om herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren te voorkomen. Het NHG is een belangrijke adviseur van CUSTOM-AF.

Benieuwd?

Je vindt de Leidraad screening en behandelingsoptimalisatie atriumfibrilleren op de website van NVVC Connect
Voorkant van de leidraad

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over de leidraad of ben je benieuwd wat CUSTOM-AF kan betekenen voor jouw regio? Neem dan contact op met de projectleider van het consortium via [email protected].