Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Klinische studies zijn belangrijk voor het doorontwikkelen van resultaten uit preklinisch of vroeg-klinisch onderzoek. Met name die studies waarvan de resultaten direct implementeerbaar zijn in de praktijk spelen een essentiële rol in het behalen van onze ambitie: een hartgezonder Nederland.

Een financieringsinstrument voor klinische studies bestond nog niet binnen de Hartstichting. Voor vroege klinische studies was soms financiële ruimte binnen Dekkerprojecten of consortia, maar voor andere studies waren er vaak geen passende mogelijkheden. 

Van proef naar programma 

Daarom hebben we vorig jaar in een proef de eerste studies in behandeling genomen. Dit was onder meer mogelijk door onze betrokkenheid bij het internationale initiatief Global Cardiovascular Research Funders Forum en de WCN-DCVA pitch voor klinische studies. Een speciaal hiervoor opgestelde commissie heeft deze studies vervolgens beoordeeld. 

De ervaringen uit deze proef hebben we meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe financieringsinstrument voor klinische studies: het Clinical Trial Program. Hiermee spelen we in op de groeiende vraag vanuit het cardiovasculaire veld naar financiering voor klinische studies en willen we studies mogelijk maken die een direct effect hebben op het verbeteren van de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten.  

Heb je een idee voor een klinische studie en denk je dat de Hartstichting de juiste partner is om deze studie mogelijk te maken? Lees meer over het Clinical Trial Program en onze voorwaarden.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.