Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Steeds vaker financiert de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten samen met andere partijen. Dit vraagt om duidelijke richtlijnen die de Hartstichting, onderzoekers, commissieleden en bedrijven in staat stelt om keuzes te maken.

Waarom werkt de Hartstichting steeds vaker samen met andere partijen?

De Hartstichting doet dit vanwege het belang van breed gedragen onderzoek. Wanneer meerdere financiers bijdragen kan de Hartstichting meer en grotere onderzoeksprojecten financieren. Ook vindt de Hartstichting het belangrijk dat alle partijen die mogelijk baat hebben bij de uitvoering of uitkomsten van een onderzoek meewerken en meebetalen aan onderzoek.

Waarom zijn deze richtlijnen nodig?

Voor een onderzoeksproject met meerdere financiers zijn goede afspraken belangrijk. De richtlijnen hebben vier doelen:

  • we kunnen keuzes binnen een voorgesteld project maken op basis van duidelijke kaders;
  • we kunnen projecten op een transparante wijze gezamenlijk financieren;
  • we gaan zorgvuldig om met de financiële middelen die we van onze donateurs ontvangen;
  • we waarborgen de onafhankelijkheid van het mede door de Hartstichting gefinancierde onderzoek;
  • de richtlijnen helpen onderzoekers om hun samenwerking met bedrijven vanaf de start goed in te richten en daarmee samenwerking met de Hartstichting mogelijk te maken.

De 11 richtlijnen

We verwachten dat onderzoekers, bedrijven, beoordelings- en adviescommissies en medewerkers van de Hartstichting deze 11 richtlijnen volgen. Zo kunnen we onderzoek nog beter faciliteren met heldere kaders en snellere besluitvorming. Dit draagt bij aan onze missie: iedereen een gezond hart, voor nu én later.

Heb je hier vragen over of wil je bespreken of jouw publiek-private samenwerking aan de richtlijnen van de Hartstichting voldoet? Neem dan contact op via [email protected].