Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Onderzoeker Rik Olde Engberink (Amsterdam UMC) wil kijken of het gebruik van een voedingssupplement de bloeddruk kan verlagen bij patiënten met therapieresistente hypertensie. Het onderzoeksteam denkt dat het voedingssupplement dat zij gaan testen een positieve werking heeft op de glycocalyx.

Huidige medicatie werkt niet altijd

De glycocalyx is een laag met suikers aan de binnenkant van alle bloedvaten. De glycocalyx zorgt er vervolgens voor dat zout kan worden geneutraliseerd en dat dit niet weglekt naar de huid. Hiermee hopen de onderzoekers een niet-invasief alternatief te vinden om de bloeddruk te verlagen bij patiënten die onvoldoende reageren op de reguliere medicatie.

Opzet van het onderzoek

In de studie willen de onderzoekers het voedingssupplement vergelijken met een placebo gedurende 8 weken in 64 patiënten met therapieresistente hypertensie. De onderzoekers verwachten dat het voedingssupplement de systolische bloeddruk met minimaal 8 punten meer zal laten dalen dan de placebo. De bloeddruk gaan ze zo nauwkeurig mogelijk meten met een 24-uurs bloeddrukmeting. 

Publiek-private samenwerking

Het geld dat de Hartstichting beschikbaar stelt voor dit onderzoek is afkomstig uit het Open PPS-programma van de Hartstichting. Voor dit programma ontvangt de Hartstichting jaarlijks een Publiek-Private Samenwerking (PPS)-toeslag van Health~Holland. Met het Open PPS-programma wil de Hartstichting innovatieve onderzoeksprojecten stimuleren die nodig zijn voor de volgende stap in het vertalen van cardiovasculaire onderzoeksresultaten naar toepassing in de gezondheidszorg.

Onderzoeksaanvragen moeten bijdragen aan de strategie van de Hartstichting en voldoen aan de PPS-voorwaarden van Health~Holland. De Hartstichting zorgt ervoor dat het geld geïnvesteerd wordt in publiek-private onderzoeksprojecten: kennisinstellingen werken samen met private partners in onderzoek.

Wil je meer weten over het Open PPS programma?