Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het doel hiervan is om het lopende onderzoek te versterken en te verbreden en kwalitatief goede onderzoekers een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Per project is €75.000 beschikbaar. Double Dose richt zich op onderzoek naar erfelijke aanleg voor hartspierziektes.

Meer samenwerken

Elk DCVA-consortium moet een deel van het budget besteden aan talentontwikkeling. Double Dose wil dit budget inzetten om via mini-consortia meer samen te werken. Daarbij wil men wetenschappers die niet betrokken zijn bij het huidige consortium de mogelijkheid bieden om alsnog aan te sluiten. Het project moet innovatief zijn en bij voorkeur mogelijkheden creëren voor toekomstige financiering.

Talentbudget onderzoeksconsortia

De Hartstichting vraagt onderzoeksconsortia om een talentprogramma op te zetten en daar geld voor te reserveren – over het algemeen 10% van het totale budget. Consortia besteden dit budget grotendeels naar eigen inzicht aan netwerk-, verdiepings- en verrijkingsactiviteiten. Een deel van dit budget is bedoeld voor gezamenlijke talentontwikkelingsactiviteiten in DCVA-verband. Op deze manier worden onderzoekstalenten ondersteund in hun ontwikkeling en wordt het voor hen aantrekkelijker om voor een carrière als onderzoeker te kiezen en zich een leven lang voor het cardiovasculaire veld in te zetten. De Hartstichting beoogt daarmee de continuïteit in hoogwaardig en innovatief onderzoek te waarborgen.

In het kort

• Mini-consortiumbeurs voor jonge wetenschappers (early/mid-career)
• Budget: €75.000 per project
• Deadline: 1 maart 2023
• Start: Uiterlijk 1 januari 2024

Over Double Dose

Het consortium is in februari 2021 gestart en is een vervolg op het Dosis-consortium. Double Dose richt zich zowel op kinderen als volwassenen met de twee meest voorkomende hartspierziekten: hypertrofische cardiomyopathie (HCM) en dilaterende cardiomyopathie (DCM). Onderzoekers willen het verloop van de ziekte goed in kaart brengen. Ook kijkt het consortium naar de verschillen en overeenkomsten in ziekteontwikkeling tussen mannen en vrouwen. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten toe te passen op mannelijke en vrouwelijke patiënten van alle leeftijden.

Heb jij een goed idee om bij te dragen?

Uitgebreide informatie over Double Dose én de documenten met criteria voor de aanvraag vind je op de website van de DCVA.