Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Een gezonde bloeddruk voor iedereen, zodat het risico op hart- en vaatziekten verlaagd wordt. Dat is een van de dromen van de Hartstichting. Daarom voeren we sinds 2019 campagne om mensen bewust te maken van het belang van het meten van de bloeddruk, en ze aan te sporen daar zelf actie op te ondernemen als die te hoog is.

In mei 2022, de zesde editie van deze campagne, lag de nadruk op de leeftijdsgroep 40 tot 49 jaar én het feit dat je een verhoogde bloeddruk niet altijd voelt. 

Misvatting te lijf

Ook al voel je je fit, check hoe het met je bloeddruk zit. Dit was de hoofdboodschap van deze campagne. Uit onderzoek is gebleken dat de misvatting dat je een hoge bloeddruk altijd voelt, hardnekkig is onder de Nederlandse volwassenen. In de campagne van dit jaar besteedden we daarom extra aandacht aan het ontkrachten hiervan. 

Vanaf veertig 

Het risico op een verhoogde bloeddruk, en daarmee het risico op een beroerte en hartinfarct, stijgt vanaf de veertig jaar. Toch zien veel mensen hypertensie als een ouderdomskwaal, waar ze pas ver na hun veertigste voor het eerst bij stil hoeven staan. De Hartstichting spoort daarom mensen aan om vanaf hun veertigste jaarlijks de bloeddruk te laten meten en zelf actie te ondernemen als deze te hoog blijkt. Met aanpassingen in leefstijl, zoals meer bewegen en minder zout eten, kan iemand een licht verhoogde bloeddruk al terugbrengen naar gezondere waarden. We stimuleren mensen om het niet zo ver te laten komen dat medicatie nog de enige oplossing is. 

De zorg ontlasten 

Bloeddruk monitoren is belangrijk, maar de zorg ontlasten ook. De bloeddrukcampagne laat mensen weten hoe makkelijk het is om thuis de bloeddruk zelf te meten. Om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het zelfstandig meten, stonden er in de maand mei op 554 locaties door heel Nederland openbare meetpunten. De meetpunten waren verspreid over filialen van De Bibliotheek, Etos, Intersport en thuiszorgwinkels. Hier werden mensen gratis begeleid bij het meten van hun bloeddruk en kregen zij passend advies bij de gemeten waarden. Alleen bij het herhaaldelijk meten van een ernstig verhoogde bloeddruk (bovendruk vanaf 180) of bij duidelijke klachten, werd een bezoek aan de huisarts aangeraden. 

Resultaat 

Er zijn 62.671 metingen verricht op de openbare meetpunten. Ruim 60.000 mensen hebben ervaren hoe eenvoudig het is om zelf de bloeddruk te meten. De campagne werd ondersteund door een radiospot en was zichtbaar op social media en bij samenwerkingspartners bol.com en FC Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat de campagne goed heeft bijgedragen aan de algemene bewustwording van het belang van een gezond hart en het meten van de bloeddruk. 

Denk je met ons mee?

Met een stijgend aantal hart- en vaatpatiënten, vindt de Hartstichting het noodzakelijk dat er structurele aandacht komt voor preventie van hart- en vaatziekten, in nauwe samenwerking met de zorg. Heb je ideeën over hoe dit kan worden vormgegeven? Neem dan contact op met programmamanager Mirjam Wolder. Mail naar [email protected].

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.