Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Patiënten met een groot herseninfarct herstellen niet beter als ze eerst een stolseloplossend middel krijgen voordat zij verder worden behandeld. Dit blijkt uit een groot internationaal onderzoek van neurologen en radiologen uit 20 ziekenhuizen.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het CONTRAST-consortium en gecoördineerd door Amsterdam UMC. De bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. De Hartstichting heeft het onderzoek medegefinancierd.

Voor- en nadelen stolseloplossende behandeling

Een herseninfarct heeft vaak ernstige gevolgen. Sinds een paar jaar is de prognose ervan aanzienlijk verbeterd. Dat komt door een nieuwe behandeling waarbij artsen het bloedstolsel dat het infarct veroorzaakt kunnen verwijderen met een katheter. Van oudsher krijgen patiënten daarbij eerst een middel om het bloedstolsel op te lossen: alteplase. Maar soms krijgen deze patiënten als complicatie een bloeding en dan kan zo’n stolseloplossend middel juist een nadeel zijn. De onderzoeksvraag was dan ook of de stolseloplossende behandeling, naast de katheterbehandeling, van toegevoegde waarde is. Uit het onderzoek blijkt nu dat er geen duidelijk verschil is tussen behandeling met of zonder stolseloplosser vóór de katheterisatie van het infarct.

Prof. dr. Yvo Roos, neuroloog en één van de projectleiders: “We zeggen vaak: time is brain. Hoe sneller we handelen bij een herseninfarct, hoe minder schade in de hersenen. Dit onderzoek is weer een stap in de richting naar nog betere behandeling van patiënten.”

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 539 patiënten mee met een afsluiting van één van de grote slagaderen in de hersenen. Ongeveer de helft van de patiënten werd voor de katheterisatie behandeld met het stolseloplossende middel, de andere helft kreeg dit niet. Er bleek geen duidelijk verschil in resultaten van de twee behandelstrategieën. Ook het verwijderen van het bloedstolsel met een katheter lukte bij beide groepen ongeveer even vaak. Verder was er geen verschil in het risico op overlijden of op een hersenbloeding.

Eén van de top-prioriteiten

Acute behandeling van beroertes is als een van de vijf topprioriteiten benoemd in de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. We willen voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, afgestemd op de individuele patiënt.

Effect op de zorg

Deze uitkomst biedt ruimte aan artsen om niet altijd een stolseloplosser te gebruiken. In welke gevallen een stolseloplosser wenselijk is en in welke niet, wordt nu verder onderzocht. De resultaten van de studie worden gecombineerd met meerdere vergelijkbare studies wereldwijd. Hiermee krijgen onderzoekers en artsen nog meer handvatten voor het al dan niet weglaten van de stolseloplossers.

Over de samenwerking

Het CONTRAST-consortium is een samenwerkingsverband tussen diverse universitaire medische centra, Nederlandse ziekenhuizen en partners uit de industrie. Het wordt gefinancierd door de Hartstichting, de Hersenstichting en Health~Holland. Het consortium is onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance; een samenwerkingsverband van op dit moment 20 organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar het volledige artikel? De publicatie in het New England Journal of Medicine is vrij toegankelijk.

Interessant voor jou

Geen resultaten gevonden.