Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Check@Home is een initiatief van de DCVA in samenwerking met de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds. Met het onderzoek willen we diabetes type 2, chronische nierschade of een hart- of vaataandoening in een vroeg stadium ontdekken en behandelen, om ernstige complicaties te voorkomen.

Toename in aandoeningen

In ons land zijn er 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. Door vergrijzing en onderliggende gemeenschappelijke risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en overgewicht, wordt er de komende jaren een enorme toename in deze aandoeningen verwacht.

Zelf thuis testen

In Nederland is er momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak om hart- en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurt bij kanker. Binnen het Check@Home-onderzoek gaan mensen zelf thuis testen of er mogelijk sprake is van hartfalen, boezemfibrilleren, coronairlijden, diabetes type 2 of chronische nierschade.

Impact

Met de thuistest willen we boezemfibrilleren en hartfalen opsporen. Daarnaast willen we door ook nierschade op te sporen, mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vinden, zodat zij behandeld kunnen worden voordat er schade is ontstaan.

Rebecca Abma-Schouten, hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van de Hartstichting: “Bij 20 tot 50% van de mensen zijn er vroege aanwijzingen voor diabetes type 2, chronische nierschade of een hart- of vaataandoening. Hier merken zij niets van. Als deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, voorkomen we het ontstaan van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct of hartfalen.”

Onderdeel van de vijf topprioriteiten

Het aantal hart- en vaatpatiënten neemt komende jaren sterk toe. Als we nu niets doen, stijgt het totaal aantal chronische hart- en vaatpatiënten naar 1,9 miljoen in 2030. Het eerder herkennen van hart- en vaatziekten is dan ook als een van de vijf topprioriteiten benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten.

Check@Home is een belangrijke stap die ons dichter bij de doelstellingen op dit thema moet brengen. Dankzij dit onderzoek zijn straks, met een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke thuistest, een aantal veelvoorkomende aandoeningen aan het hart vroegtijdig op te sporen. Hiermee kunnen we onherstelbare schade door hart- en vaatziekten voor zijn.

 

Check@Home

 • Hoe werkt de thuistest?

  In totaal krijgen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar wonende in één van de vier regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een thuistest met onder andere een hartritmetest, een urinetest en een vragenlijst.

  Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum. Hierdoor wordt de reguliere zorg zoveel mogelijk ontlast. Indien nodig worden passende leefstijladviezen gegeven en, zo nodig, medicatie.

  Binnen het onderzoek is er grote aandacht voor het optimaliseren van deze nieuwe vorm van thuisonderzoek. De onderzoekers richten zich hierbij op het vinden van de beste combinatie van thuistesten, de beste manier van opvolging en kosteneffectiviteit.

 • Gemak en betrouwbaarheid

  Het Check@Home consortium bouwt voort op belangrijk vooronderzoek. Hierbij is onder andere het gemak en de betrouwbaarheid van de thuistesten onderzocht. Die bleken goed. De zelftest op atriumfibrilleren liet een sensitiviteit en specificiteit zien van meer dan 97%. Ook de urineafname thuis, gevolgd door bepaling van de albumine-creatinine ratio door een centraal laboratorium bleek gemakkelijk en betrouwbaar, met een sensitiviteit en specificiteit van beide meer dan 96%.

 • Over de samenwerking

  Het totale budget van het Check@Home project is 8,9 miljoen euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en financiële bijdragen van de Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds en verschillende private partners.

  Check@Home is een initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA) in samenwerking met de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds.

Meer hartgezonde jaren

Iedereen een gezond hart. Dat is onze missie. Het is onze ambitie om meer mensen langer te laten leven met een gezond hart. Met een betere kwaliteit van leven en meer hartgezonde levensjaren. Dat kunnen we bereiken als meer mensen zich bewust zijn van hun risico op hart- en vaatziekten en gezond(er) gaan leven om zo het risico te verlagen, minder mensen daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgen, bij spoedsituaties sneller wordt gehandeld. Onderzoek naar hart- en vaatziekten en het vroegtijdig opsporen ervan, leidt tot verdere verbetering van behandelingen.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.