Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Vorig jaar kozen 10.955 Nederlanders, mensen met hart- en vaatziekten, hun naasten, wetenschappers, zorgverleners, beleidsmakers, donateurs en vrijwilligers de zeven topprioriteiten van de landelijke hart- en vaatagenda. Zeven werkgroepen met professionals en ervaringsdeskundigen gingen vervolgens dit voorjaar aan de slag om de thema’s uit te werken. 

Uitwerking thema’s in volle gang

In april, mei en juni hebben de zeven werkgroepen vier keer vergaderd om elk hun eigen thema verder uit te werken. Voor ieder thema hebben de werkgroepleden de uitdaging, de ambitie en diverse doelstellingen geformuleerd en daarbij een aanpak voorgesteld. Deze zomer leggen we de laatste hand aan de rapporten, die we in september hopen te presenteren. 

Rondetafel met het bedrijfsleven

Een van de doelen van de hart- en vaatagenda is dat nieuwe kennis sneller in de praktijk terechtkomt en dat bestaande kennis beter wordt gebruikt. Hierbij spelen de farmaceutische industrie, medisch technologische bedrijven en zorgverzekeraars een belangrijke rol. Daarom hebben we de zeven thema’s gepresenteerd en besproken tijdens een rondetafel met vertegenwoordigers vanuit de industrie, medtech en verzekeraars.

Alle aanwezigen onderschreven het belang van aandacht vragen voor hart- en vaatziekten in politiek Den Haag. Voorzitter van de begeleidingscommissie Arthur Wilde noemde het “een nuttig eerste gesprek, goed om na te denken over een vervolgafspraak om dieper op specifieke voorbeelden in te gaan. Dat hoeft niet meteen, maar kan ook bij de implementatie van de agenda. Juist dan hebben we het bedrijfsleven hard nodig.” 

Verrijken van de thema's

Cardioloog Niels Wijkstra, lid van de werkgroep Oog voor verschillen, was in vergelijkbare bewoordingen enthousiast. “We hebben nuttige suggesties uitgewisseld en zullen elkaar straks beter weten te vinden. Wat ik persoonlijk fijn vind, is dat de Hartstichting door de hart- en vaatagenda aan het bedrijfsleven te presenteren, duidelijk stelling neemt voor een onderwerp als ‘Oog voor verschillen’. Dít is wat we straks willen met z'n allen! Daarmee krijgt ook het bedrijfsleven de kans om al voor te sorteren op de toekomst. Dat vergroot de kans dat het allemaal gaat lukken en 'Oog voor verschillen' in onderzoek, toepassingen en richtlijnen heel gewoon gaat worden.” De suggesties van de rondetafel gaan nu terug naar de werkgroepen en kunnen de uitwerkingen verrijken. 

Wil je automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen over de hart- en vaatagenda? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor professionals.