Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Met ons Dekkerprogramma zorgen we ervoor dat de beste onderzoekers met hun carrière kunnen bijdragen aan de missie van de Hartstichting: iedereen een gezond hart, voor nu en later. Elke beurs hoort bij een bepaalde carrièrestap in de wetenschap. Bekijk voor welke jij in aanmerking komt! De deadline voor indiening is dinsdag 6 februari 2024 om 14.00 uur.

Welke beurzen zijn nu open voor indiening?

 • Postdoc

  Deze beurs is voor net gepromoveerde onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten die niet in opleiding zijn tot medisch specialist.

 • Clinical Scientist

  Deze beurs is bedoeld voor onderzoekers met klinische taken om zich te ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker op het gebied van hart- en vaatziekten.

 • Senior Scientist

  Deze beurs is voor onderzoekers met enige jaren ervaring als zelfstandig onderzoeker om een eigen onderzoeksgroep te vormen.

 • Senior Clinical Scientist

  Deze beurs is voor artsen die wetenschappelijk onderzoek willen combineren met hun aanstelling als medisch specialist.

Let op wijzigingen

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar wijzigingen doorgevoerd in de brochures. Lees ze daarom aandachtig door. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op de hoogte van het aan te vragen bedrag en de voorwaarden voor financiering.

Belangrijke wijziging Clinical Scientist

In de Clinical Scientist-beurs zijn dit jaar belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de criteria. Nu kunnen onderzoekers die oorspronkelijk in aanmerking kwamen voor de Junior Clinical Scientist ook indienen voor de Clinical Scientist. Deze beurzen worden samengevoegd. De nieuwe Clinical Scientist-beurs sluit daarmee beter aan op de diverse carrièrepaden van clinici die hun klinische taken willen combineren met onderzoek.

Wat betekent de wijziging in de praktijk?

 • In plaats van twee Clinical Scientist-beurzen, zijn er in 2024 drie Clinical Scientist-beurzen beschikbaar.
 • De voorwaarde dat de aanvrager gedurende de gehele looptijd van de Clinical Scientist-beurs in opleiding dient te zijn, komt te vervallen. De beurs mag overlappen met de opleiding en/of het promotietraject.
 • We geven later dit jaar geen Junior Clinical Scientist-beurs uit, omdat deze onderzoekers vanaf dit jaar kunnen indienen bij de Clinical Scientist.
 • Eerdere indieningen bij de Junior Clinical Scientist tellen niet mee voor het maximaal aantal indieningen bij de Clinical Scientist.

Mocht je naar aanleiding van deze wijziging vragen hebben, neem dan contact op via [email protected].

Aanvraagprocedure

Je dient je aanvraag in via ons grant-managementsysteem Cavaris. Begin op tijd met het indienen van je aanvraag, zodat je alle informatie goed kunt registeren. Ben je nog niet bekend met Cavaris? Lees dan alles over het gebruik van Cavaris.

Overige Dekkerbeurzen 2024

De indienperiode van de Clinical Established Investigatorbeurs maken we in het voorjaar bekend, met een verwachte deadline voor indienen in juli.

Meer informatie?

Ga voor alle informatie over de Dekkerbeurzen naar de Dekkerpagina. Daar vind je alle documenten die je nodig hebt om een aanvraag te doen.