Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Iedereen kan reanimeren

Dekker (1942-2015) is een bevlogen arts en zijn tijd ver vooruit. Een jaar na zijn aanstelling geeft hij de eerste reanimatiecursus van Nederland voor burgers op het kantoor van de Hartstichting aan familieleden van hartpatiënten. In eerste instantie krijgt dit enige tegenstand, omdat reanimeren wordt gezien als een handeling die alleen door zorgprofessionals zou mogen worden uitgevoerd.

Dekkerbeurzen

Vandaag zijn er in Nederland 2 miljoen mensen die kunnen reanimeren en een AED bedienen. Door die eerste reanimatiecursus aan niet-medici heeft Egbart Dekker enorm veel mensenlevens gered. Juist om wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke betrokkenheid voor altijd in één adem te kunnen blijven noemen, hebben we de persoonsgebonden beurzen voor jonge onderzoekers van de Hartstichting naar hem vernoemd. Dekker heeft ze persoonlijk uitgereikt, tot zijn dood in 2015.

Egbart Dekker is een naam die symbool staat voor wat bij de Hartstichting het allerbelangrijkst is: iedereen een gezond hart én talent koesteren dat hier in de toekomst voor kan gaan zorgen. Dat zijn idealen waarvoor Egbart Dekker, de eerste medisch directeur van de Hartstichting, in de jaren zestig van de vorige eeuw de basis heeft gelegd.
Dr. E. Dekker was de eerste directeur van de Hartstichting