Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Wat zijn de belangrijkste redenen voor een nieuw consortiumbeleid?
Rebecca Abma-Schouten: “Tijdens de evaluatie van ons onderzoeksbeleid van de afgelopen tien jaar kregen wij van onderzoekers een aantal aanbevelingen mee over consortiumvorming. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan. De belangrijkste aanbevelingen zijn: meer aandacht voor het betrekken van gebruikers van de onderzoeksresultaten en het doorontwikkelen daarvan, een betere balans tussen open, thematische en klinische financieringsprogramma’s en inzichtelijker maken hoe de keuze voor een thema tot stand komt. En wat daarbij de rol van de Hartstichting en wat de rol van de DCVA is bij verkenningen. De uitwerking van die aanbevelingen, vooral die laatste, zien jullie nu terug in de nieuwe consortiumbrochure.” 

Waarom komt die verandering net nu?
Arthur Wilde: “Er is nu een natuurlijk moment om dit te doen. Een aantal consortia zijn afgerond en worden niet automatisch verlengd en er is ruimte om volgend jaar een aantal nieuwe te starten.” 

Kan iedereen zich straks melden, met elk idee?
Rebecca Abma-Schouten: We zijn benieuwd wat er leeft in het onderzoeksveld en staan komend jaar open voor ideeën. Mocht je al een eerste financier hebben en op zoek zijn naar co-financiering, dan kan dat nú al aan de hand van de nieuwe brochure.” 

Arthur Wilde: “Elk idee dat voldoet aan de voorwaarden in de brochure. Daarbij is de kern dat het onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van hart- en vaatziekten en een echte samenwerking is met breed draagvlak.” 

Michiel van der Vaart: “Daarbij is het wel goed om te weten welke consortia er al zijn en welke er nu, vaak in samenwerking met de DCVA, worden gevormd. Zo zijn de oproepen voor de onderwerpen aneurysmata en sport & bewegen recent geopend, komt erfelijke hartziekten er binnenkort aan en zijn we nog in gesprek over slagaderverkalking."

Wat wordt er anders dan we gewend waren?
Rebecca Abma-Schouten: “Als het om zoiets groots gaat als het opzetten van een landelijk consortium, dan is het verstandig om voor je een voorstel doet, alvast te toetsen of het een kansrijk voorstel is. Daar helpt de brochure bij. Ook geeft dit óns de kans om financiers en andere partners, verenigd in de DCVA, te toetsen of zij mee willen doen. Na een periode waarin we vooral gericht waren op het voortzetten van een aantal succesvolle consortia, ontstaat er weer ruimte om te praten over nieuwe ideeën."  

Hoeveel ruimte is er?
Arthur Wilde: “Er is in 2025 ruimte voor een aantal consortia. Hoeveel ruimte, dat hangt sterk af van het aanbod en de balans met andere financieringen van de Hartstichting. Belangrijkste boodschap is dat we graag in gesprek willen en samen kijken hoe we het geld van onze donateurs het beste inzetten.”  

Wat staat er op korte termijn te gebeuren en wat verwachten jullie van onderzoekers?
Michiel van der Vaart: “Als je op zoek bent naar co-financiering of al geld van een andere financier hebt, kun je nu al volgens de stappen die in de brochure beschreven staan met ons in gesprek. Kort nadat we de uitwerking van de landelijke hart- en vaatagenda bekend hebben gemaakt, maken we ook deadlines bekend van een open financieringsprogramma voor nieuwe consortia.”  

Moet een voorstel verbonden zijn met een thema op de landelijke hart- en vaatagenda?
Rebecca Abma-Schouten: “Het is natuurlijk fantastisch als we aan de slag mogen met onderwerpen op de landelijke hart- en vaatagenda, maar het hoeft niet. We hebben ook de afgelopen tien jaar niet uitsluitend onderwerpen uit de onderzoeksagenda gefinancierd. Ruwweg de helft wel, de helft niet. Zo willen we de komende tien jaar ook door. Als jij een grote bijdrage denkt te kunnen leveren aan het oplossen van hart- en vaatziekten, het onderwerp niet op de agenda staat maar het wel past bij de Hartstichting als financier, neem dan vooral contact met ons op.” 

Wat kunnen onderzoekers van de Hartstichting verwachten?
Michiel van der Vaart: “Een transparante procedure en een heldere keuze, ook als de conclusie is dat we op dat moment voor een thema geen financiering kunnen reserveren. Hoe dit werkt, dat staat allemaal in de brochure.”  

Blijven jullie ook persoonsgebonden talentbeurzen uitreiken en andere programma’s financieren?
Rebecca Abma-Schouten: “Zeker. De afgelopen jaren hebben we gemiddeld ons jaarlijkse budget voor een derde aan Dekkerbeurzen, een derde aan consortia, en een derde aan strategische programma's, zoals internationale samenwerkingen, besteed. Dat is geen afspraak, maar wel een verdeling waar we ons comfortabel bij voelen.”

Naar het nieuwsbericht over de brochure. Hier kun je ook de brochure downloaden.