Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Onderzoek doen in een consortium kent meerdere voordelen. Zo kun je langere tijd werken aan één concreet en innovatief doel dat een verschil maakt voor mensen met een hart- en vaatziekte of risico daarop. Dat is het doel van ons consortiumprogramma. Heb je een idee voor een consortium? Neem dan in een vroeg stadium contact met ons op.

Consortiumvorming vergt namelijk inspanning van diverse mensen en organisaties. We hebben een zorgvuldig en transparant proces beschreven in ons consortiumprogramma. In een aantal stappen begeleiden we de opstart en de besluitvorming over de financiering van nieuwe consortia. In onze brochure Funding for research consortia zijn de aanbevelingen van de evaluatie van 10 jaar consortiumbeleid verwerkt, deze gaat in op:

  • de doelen voor onderzoeksconsortia die financiering willen aanvragen bij de Hartstichting;
  • welke aandachtspunten en voorwaarden belangrijk zijn;
  • hoe de Hartstichting besluit over nieuwe consortia;
  • hoe de Hartstichting het opzetten van nieuwe consortia begeleidt.

Waarom deze brochure?

Uit de evaluatie van ons onderzoeksbeleid bleek dat er behoefte was aan meer duidelijkheid en transparantie over consortia, waaronder de rol van de Hartstichting en haar rol ten opzichte van de DCVA. In de brochure beschrijven we waar je financiering voor aan kan vragen en welke aandachtspunten er zijn. Dit helpt bij de oriëntatie of de Hartstichting een mogelijk geschikte financier is voor jouw consortium. Ook gaat de brochure in op het proces van zowel financieringsverzoeken als cofinancieringsverzoeken bij de Hartstichting.

Deze aanbevelingen uit de evaluatie hebben we verwerkt:

  • meer aandacht voor verder brengen van onderzoek naar praktijk: valorisatie en implementatie;
  • meer aandacht voor samenwerken met patiënten en andere relevante stakeholders;
  • duidelijkheid over financieringsmogelijkheden binnen en buiten de landelijke hart- en vaatagenda van de Hartstichting – deze agenda vervangt onze eerdere onderzoeksagenda;
  • ruimte voor nieuwe thema’s – in het najaar maken we deadlines bekend voor het indienen van ideeën voor nieuwe thema's.

Samen bereik je meer

Een belangrijk doel van ons onderzoeksbeleid is het stimuleren van samenwerking in cardiovasculair onderzoek. Een consortium zien wij als een sterk netwerk met experts uit verschillende onderzoeksinstituten en disciplines, zowel fundamenteel als klinisch. Ook stimuleren we samenwerking met patiënten, zorgverleners en beleidsmakers en transparante samenwerking met bedrijfsleven om onderzoek verder te brengen naar patiëntenzorg.

In dit interview vertellen de drie makers van de brochure, Arthur Wilde, Rebecca Abma-Schouten en Michiel van der Vaart, meer over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert.

Download hier je eigen exemplaar van de consortiumbrochure als pdf.
Een hartnetwerk met verschillende onderzoeksgerelateerde illustraties