Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Veel patiënten met acuut hartfalen komen opnieuw met klachten in het ziekenhuis terecht of overlijden, vooral mensen die te weinig zout kwijtraken via het plassen. Daarom onderzocht Ter Maaten de werking van een simpele urinetest die de hoeveelheid zout in de urine meet. De test geeft een indicatie of de medicatie aanslaat, en bij te weinig zout in de urine krijgen de patiënten extra plasmedicatie toegediend. De resultaten leveren het eerste bewijs dat we deze mensen op maat beter kunnen behandelen.

Wat betekende dit onderzoek voor jou persoonlijk?
“Heel veel, op verschillende manieren. Allereerst is het de eerste gerandomiseerde studie die ik zelf heb geleid. Daarnaast heb ik door de Dekkerbeurs van de Hartstichting de kans gekregen dit onderzoek uit te voeren tijdens mijn opleiding tot cardioloog. Die heb ik recent afgerond. Ik ben er natuurlijk ook trots op dat ik de resultaten tijdens een hotline-sessie op de ESC mocht presenteren.”

Wat maakt dit onderzoek vooral bijzonder, afgezien van de resultaten?
"Dit is de eerste Europese studie waarbij de gehele studie geïncorporeerd was in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Via het EPD werden patiënten gerandomiseerd, dat gebeurde automatisch via een speciaal daarvoor geschreven script. Dit script in het EPD bepaalde welke patiënten in welke groep terecht kwamen en welke handelingen daarbij hoorden. We konden het onderzoek hiermee in de klinische zorg inbedden en continu uitvoeren, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dit is gelukt dankzij een geweldige samenwerking in het team. Veel collega’s werkten eraan mee, zoals alle artsen en verpleegkundigen op de hartbewaking en verpleegafdeling."

Wat gaat er gebeuren met de resultaten van het onderzoek?
"Dit onderzoek levert het eerste gerandomiseerde bewijs voor de huidige aanbeveling in de Europese richtlijn voor het gebruik van natrium in de urine tijdens de behandeling van acuut hartfalen. Binnen het UMC Groningen hebben we deze werkwijze direct ingevoerd. Het onderzoek heeft de zorg voor de patiënt dus direct verbeterd. Het is enorm belangrijk dat we vooruitgang boeken bij de behandeling van deze ernstige ziekte. We hopen in vervolgonderzoek ook aan te kunnen tonen dat we met deze nieuwe werkwijze heropnames en sterfte op lange termijn kunnen terugdringen."

Bekijk alle resultaten

Dit zijn resultaten van de afgelopen maand op chronologische volgorde. We hopen dat het je inspireert of dat het op een andere manier nuttig is voor jou.

  • Judith Verhagen (Erasmus MC) onderzoekt genen die betrokken zijn bij hartspierziekten bij kinderen. Met behulp van verschillende zebravismodellen heeft zij bewijs gevonden dat het flightless-1 (FLII) gen een rol speelt in de ontwikkeling van de hartkamer en de verbindingen tussen hartspiercellen.
  • Malin Overmars (Consortium Heart-Brain Connection) onderzocht de invloed van hart- en vaatziekten op de gezondheid van de hersenen. Zij identificeerde 13 eiwitten die gerelateerd zijn aan een verminderde bloedstroom in de hersenen én die in verband worden gebracht met ontsteking, signaaltransductie en extracellulaire matrixorganisatie.
  • Remy Merkx en collega’s volgden een grote groep mensen die als kind kanker hebben overleefd, zij hebben een nog niet verklaard risico op hartfunctiestoornissen. Ze vergeleken verschillende type kankerbehandelingen en keken naar de ejectiefractie in de linkerkamer en naar de global longitudinal strain.
  • Onderzoekers van het consortium Contrast keken naar het effect van een stolseloplossend medicijn bij patiënten met een groot herseninfarct. Voor het herstel van deze patiënten maakt het nauwelijks uit of zij wel of geen stolseloplossend medicijn krijgen voordat artsen het stolsel weghalen met een katheter.
  • Jozine ter Maaten (UMCG) onderzocht de werking van een simpele urinetest die de hoeveelheid zout meet. De test geeft een indicatie of de medicatie aanslaat, en bij te weinig zout in de urine krijgen de patiënten extra plasmedicatie toegediend. De resultaten leveren het eerste bewijs dat we deze mensen op maat beter kunnen behandelen.

We doen ons best om deze lijst zo volledig mogelijk te maken. Heb je een artikel ingediend? Laat het ons zo snel mogelijk weten, dan kijken we altijd ook of het bericht zich leent voor communicatie naar een breed publiek. Zo zorgen we samen ervoor dat we onze achterban en de samenleving informeren. Meer hierover lees je in onze communicatierichtlijnen.

Zoekmachine voor onderzoek

Wil je meer weten over een bepaalde onderzoeker of onderwerp? Vind makkelijk informatie over al het door de Hartstichting gefinancierd lopend en afgerond onderzoek.