Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

In 2023 is er mede op verzoek van de Hartstichting in kaart gebracht wat er nodig is op het gebied van aneurysma's. Deze verkenning, in DCVA-verband uitgevoerd en door het DCVA-bureau ondersteund, had als doel te identificeren welke kansen er zijn voor een landelijk initiatief op dit relevante thema. Belangrijk bij deze verkenning was dat zowel aneurysma’s in het hoofd als in de aorta meegenomen zouden worden. 

De verkenning

De verkenning is uitgevoerd onder leiding van Hanneke Takkenberg, Mervyn Vergouwen en Barend Mees. Zij hebben uit inputsessies veel informatie opgehaald bij een groot aantal experts en betrokkenen uit verschillende disciplines. De onderzoekers concluderen dat op dit moment de meeste gezondheidswinst te behalen is als de nadruk komt te liggen op gediagnosticeerde patiënten. Hun advies is om een landelijke patiëntgebonden onderzoekssamenwerking op te starten, waarbij het uitgangspunt is dat alle centra in Nederland die zich bezighouden met de behandeling van en onderzoek naar patiënten met een aneurysma betrokken worden. Interdisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal.

Opzet nieuw consortium

De Hartstichting onderschrijft de uitkomsten van de verkenning en het belang van nationale samenwerking op dit belangrijke thema. Er is veel hoogstaand onderzoek en goede kennisuitwisseling nodig om deze ernstige ziekte beter behandelbaar te maken. De Hartstichting stelt daarom financiering beschikbaar voor een nationaal consortium op het thema aneurysma dat werkt aan:

  • een nationaal aneurysma-netwerk dat zorgt voor verbinding tussen verschillende disciplines;
  • een nationale aneurysma-registratie, data-infrastructuur en biobank.

Het consortium moet de samenwerking tussen verschillende centra en disciplines bevorderen. Ook biedt het kansen voor nationale en internationale datagedreven studies die de prognose en behandeling van patiënten die gediagnosticeerd zijn met een aneurysma verbeteren.

Kwartiermakers

De Wetenschappelijke Adviesraad van de Hartstichting heeft positief geadviseerd over het voorstel van de DCVA om de verkenners ook te benoemen als kwartiermakers van het nieuwe aneurysma-consortium. Dit zijn:

  • Prof. dr. Hanneke Takkenberg, Erasmus MC Rotterdam, hoogleraar klinische besluitvorming bij cardiothoracale interventies;
  • Dr. Mervyn Vergouwen, UMC Utrecht, neuroloog gespecialiseerd in hersenaneurysma’s;
  • Prof. dr. Barend Mees, Maastricht UMC+, hoogleraar vaatchirurgie.

Over de samenwerking

Als het voorstel een positieve beoordeling van de ISAC en de CMK krijgt, dan financiert de Hartstichting het onderzoek. Het consortium wordt onderdeel van de landelijke thematische samenwerkingsverbanden die ondersteund worden door de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Onderzoekers mogen gebruik maken van de diensten en het netwerk van de DCVA op het gebied van onder meer talentontwikkeling, data-infrastructuur, valorisatie en implementatie van onderzoek. 

Heb je interesse?

Download en bekijk hieronder alle relevante informatie over de call. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen bij de kwartiermakers is 7 juni. De deadline voor de uiteindelijke aanvraag is 17 september 2024.

Neem contact op

Denk je na het lezen van bovenstaande informatie bij te kunnen dragen aan het initiatief? Neem dan contact op met de kwartiermakers:

Heb je vragen voor de Hartstichting, neem dan contact op via [email protected]