Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Vier nieuwe projecten 'Gender en gezondheid'

Vier nieuwe projecten 'Gender en gezondheid'

Vier nieuwe projecten 'Gender en gezondheid'

Eind 2019 gaan er 4 projecten van start die gebruik maken van de kennis over vrouwspecifieke hart- en vaataandoeningen. Het doel is het verbeteren van de zorg. De projecten zijn gehonoreerd in de implementatieronde van Gender en gezondheid, een samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Vertalen van kennis

De afgelopen jaren zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd om man- vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten te identificeren. De Implementatieronde Gender en gezondheid richt zich op het vertalen van nieuwe en bestaande kennis in nieuwe richtlijnen, zorgpraktijken en opleiding van zorgprofessionals.

Hart voor vrouwen in Den Haag

'Hart voor vrouwen in Den Haag’ richt zich op vrouwen die complicaties tijdens de zwangerschap hebben gehad. Zij hebben later een hoger risico op hart- en vaatziekten. Voor het opsporen en in kaart brengen van deze vrouwen werken alle zorgorganisaties in de eerste en tweede lijn in Den Haag samen. Ook andere relevante partijen zoals de gemeente, GGD,  LUMC en patiënten (via Harteraad) doen mee. Dit moet leiden tot een integraal preventie- en zorgaanbod.

Projectleiding: Dr. Hedwig Vos

VOORWAARTZ

Onderzoekers in het UMC Utrecht ontwikkelden binnen het CVON ARGUS project een algoritme om problemen in de kransslagaders uit te kunnen sluiten. Voor het succesvol implementeren in de spreekkamer is het nodig dat zorgprofessionals en patiënten er vertrouwen in hebben. Het project VOORWAARTZ wil de behoeften van cardiologen en patiënten in kaart brengen en ontdekken of het algoritme goed toepasbaar is in de praktijk.

Projectleiding: Dr. Saskia Haitjema (UMC Utrecht)

Cardiovasculair risicomanagement voor vrouwen

Vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben gehad of vervroegd in de overgang kwamen, zouden rond hun 50e hun risico op hart- en vaatziekten moeten laten bepalen. Dit staat in de huidige richtlijnen*. Onderzoekers willen nu weten op welke wijze dit het beste kan. Meer aandacht voor vrouwen in deze fase kan helpen hun risico te verminderen en hart- en vaatziekten eerder op te sporen.

Projectleiding: Prof. dr. ir. Yvonne van der Schouw (UMC Utrecht)

*Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CRVM) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gyneacologie.

Leefstijladvies op maat na een gecompliceerde zwangerschap

Vrouwen met pre-eclampsie hebben op latere leeftijd een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voor deze groep heeft het Erasmus MC een speciale kliniek. Hier willen ze vrouwen met een hoog risico op tijd opsporen en behandelen. Zo is het risico op hart- en vaatziekten bij deze groep te verlagen.

Dit kan onder andere door het geven van leefstijladvies. Om de effectiviteit van dit advies te vergroten werkt dit nieuwe project aan een leefstijladvies op maat. Dit wordt afgestemd op de wensen, behoeften en barrières van deze specifieke groep vrouwen.

Projectleiding: Dr. Anne Wijtzes

Implementatie: belangrijk doel van de DCVA

ZonMw en de Hartstichting zijn beide partners van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Dit is een samenwerking van 12 belangrijke organisaties op het gebied van hart- en vaatziekten. Eén van de gebieden waarop de DCVA inzet is implementatie, een belangrijke stap om resultaten van onderzoek daadwerkelijk te benutten en in de praktijk tot verbetering te laten leiden voor patiënten.

Meer over DCVA

Laatste nieuws

Gevolgen corona-maatregelen voor onderzoek  

Gevolgen corona-maatregelen voor onderzoek  

Hart- en vaatonderzoek doen op Lowlands

Hart- en vaatonderzoek doen op Lowlands

Twee Dekkerbeurzen nu open

Twee Dekkerbeurzen nu open