Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Marie Curie-studie is onderdeel van het grotere IMPRESS-onderzoek. IMPRESS heeft als doel om de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren. IMPRESS is op initiatief van de Hartstichting opgezet en wordt mede door de Hartstichting gefinancierd. IMPRESS maakt deel uit van een groot samenwerkingsverband tussen de Hartstichting en 21 andere organisaties in het hart- en vaatonderzoek: de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Samenwerking en financiering

De Marie Curie-studie is een Matching Grant-project en draagt bij aan de doelstellingen van het IMPRESS-consortium. Het samenwerkingsproject is medegefinancierd door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. Zij hebben een PPS-toeslag beschikbaar gesteld die publiek-private samenwerkingen stimuleert waarmee deze studie wordt bekostigd.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Onderzoeksleider en internist Jeanine Roeters van Lennep van het Erasmus MC wil met de Marie Curie-studie achterhalen waarom vrouwen minder vaak deelnemen aan klinische studies en ook vaker uitvallen gedurende het onderzoek. Met die kennis willen de onderzoekers te weten komen hoe zij meer vrouwen kunnen werven.

De Hartstichting vindt het belangrijk dat onderzoekers man-vrouw verschillen meenemen. Maar we merken dat het uitdagend is om voldoende vrouwen te includeren in klinische studies. De Marie-Curie studie gaat op zoek naar nieuwe inzichten in deze verschillen om de zorg voor vrouwen te verbeteren.

Meer informatie over de Marie Curie-studie staat op onze publiekswebsite