Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De Hartstichting richt zich op het vinden en implementeren van nieuwe manieren om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en op te lossen. Met dit programma voor publiek-private samenwerking willen we translationele en innovatieve onderzoeksprojecten stimuleren en de toepassing van kennis vanuit onderzoek in de zorg voor hart- en vaatpatiënten bevorderen.

Onderzoeksresultaten moeten leiden tot zorgoplossingen. Dit kunnen onderzoekers niet alleen. Het is dan ook belangrijk om samen te werken met relevante partijen met andere expertises; het bedrijfsleven. Om samenwerking te stimuleren stellen we PPS-middelen beschikbaar voor cardiovasculaire onderzoeksgroepen. Deze middelen moeten worden gematcht door investeringen van private partijen.

Let op! Vanwege het grote aantal aanvragen dat wij momenteel in behandeling hebben, is het momenteel niet mogelijk een aanvraag in te dienen. We verwachten de call in het najaar weer te kunnen openen. Houd de nieuwsbrief en onze LinkedIn-pagina in de gaten.

Achtergrond van dit programma

Financiering binnen het open PPS-programma betreft een toeslag voor publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek en innovatie. Het programma is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen. De Topsector wil de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, genezing en zorg aanpakken, met als doel: verbetering van de kwaliteit van leven en beperking van zorgkosten.

De Hartstichting financiert toponderzoek met impact. We streven er naar om onderzoeksresultaten zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. We willen hart- en vaatziekten eerder opsporen en herkennen en zo bijdragen aan de best mogelijke behandeling voor patiënten. We ontvangen geen subsidie van de overheid en zijn afhankelijk van donateurs. Om meer geld voor cardiovasculair onderzoek te genereren gaan we daarnaast samenwerkingen aan met relevante partijen waarvan de doelen overlap hebben met die van de Hartstichting. Vanwege onze substantiële bijdrage aan de doelen van Topsector LSH, mag de Hartstichting deze PPS-middelen naar eigen inzicht inzetten. We investeren dit in onderzoeksprojecten om resultaten verder te brengen richting nieuwe producten, methodes en therapieën.

Interesse?

Neem voor je begint met het schrijven van je vooraanvraag eerst contact op met de Hartstichting. Wij doen dan een eerste check of het onderzoek past in het doel van dit programma.

> Mail naar k.eizema@hartstichting.nl

Lees daarnaast goed de brochure. Hierin staat alles over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

> Download de Brochure

Voor het aanvragen heb je verder de volgende documenten nodig:

> Download het vooraanmeldingsformulier
> Download het Budgetsheet
> Download de PPS-overeenkomst
> Download de intra-consortiumovereenkomst

Let op! Consortia met een Impulse grant die PPS-financiering aan willen vragen kunnen gebruik maken van de Matching Grant. Bij het honoreren van onderzoeksaanvragen heeft de Matching Grant voorrang op het Open PPS-programma.

Beoordelingsprocedure

Ingediende aanvragen worden eerst intern beoordeeld of ze bijdragen aan onze strategie en voldoen aan de criteria. Vervolgens worden leden van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) en de Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR) of de Internationale Scientific Advisory Committee (ISAC) gevraagd om een oordeel. De aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden.

Vragen

Ben jij van plan een aanvraag in te dienen? Of heb je vragen? Neem contact op met researchmanager Karin Eizema. Mail naar k.eizema@hartstichting.nl of bel naar 070 31 555 66.

Meer lezen

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk

Implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk

Samenwerken binnen consortia

Samenwerken binnen consortia