Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Na vier succesvolle financieringsrondes breiden we de samenwerking tussen de Hartstichting, de British Heart Foundation (BHF) en het Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) dit jaar uit met de Franse Fondation Lefoulon-Delalande (FDL). De deadline voor het indienen van je aanvraag is 27 juni.

Over de samenwerking

Met dit internationale financieringsprogramma willen de vier organisaties de mogelijkheid bieden aan onderzoekers die bezig zijn met het verstevigen en uitbreiden van hun onderzoeksgroep en -lijn om internationale samenwerkingen aan te gaan of te bestendigen. De toegevoegde waarde voor de samenwerking tussen onderzoeksgroepen uit de landen moet daarom duidelijk naar voren komen in de aanvraag. Voor de Hartstichting is dit financieringsprogramma daarnaast een belangrijke manier om meer impact te behalen op voor ons belangrijke thema’s die bijdragen aan onze missie: een gezond hart voor iedereen.

Talentontwikkeling

Net als vorig jaar staat het programma in het teken van talentontwikkeling. Onderzoekers die bezig zijn met het verstevigen van hun eigen onderzoekslijn en het uitbreiden van hun onderzoeksgroep kunnen een aanvraag indienen. Overweeg je om een aanvraag in te dienen? Neem dan tijdig contact op met de Hartstichting en bekijk de voorwaarden voor indiening. De voorwaarden voor indiening zijn aangepast. Controleer daarom voordat je een aanvraag indient of je in aanmerking komt. 

Eerdere toekenningen

Tijdens de vorige rondes was het enthousiasme bij onderzoekers groot en scoorden projecten waaraan Nederlandse onderzoekers meededen hoog. Twee weken geleden maakten we bekend welke vier voorstellen van samenwerkende onderzoekers uit Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland financiering kregen uit de ronde van 2023, in totaal ging het om 5,2 miljoen euro. Benieuwd naar de andere consortia die de afgelopen jaren zijn gevormd? Bekijk ook de projecten van 2022, 2021 en 2020. Bij het merendeel van de toegekende onderzoeken was een Nederlandse aanvrager betrokken. In dit artikel vertellen twee onderzoekers over hun ervaring en geven ze tips voor onderzoek waar meer dan één land bij betrokken is.

Meer informatie?

Op de programmapagina vind je alle voorwaarden en documenten voor een aanvraag. De deadline is 27 juni 2024.