Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Om te zorgen dat resultaten van onderzoek daadwerkelijk terechtkomen bij patiënten, is het vaak nodig dat universiteiten samenwerken met bedrijven. De Hartstichting stimuleert publiek-private samenwerking (PPS) in een nieuw onderzoeksprogramma en roept onderzoekers op te komen met een voorstel.

We bieden onderzoekers de mogelijkheid om met PPS-gelden onderzoeksaanvragen in te dienen die aansluiten bij bestaande landelijke netwerken, of een nieuw thematisch netwerk vormen.

Goed om te weten

Bij het honoreren van onderzoeksaanvragen heeft de Matching grant voorrang op het het programma voor publiek-private samenwerking (PPS). Elke aanvraag moet bijdragen aan de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten en de strategie van de Hartstichting. De beoogde PPS-aanvragen versterken de valorisatiekansen van bestaande en nieuwe cardiovasculaire onderzoeksconsortia.

Dit programma is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.