Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het Dekkerprogramma biedt persoonsgebonden financiering aan klinische en niet-klinische cardiovasculaire onderzoekers tijdens verschillende stadia in hun carrière. Elk onderzoek draagt bij aan onze missie: een gezond hart voor iedereen, nu én later. De beurzen zijn vernoemd naar dr. Egbart Dekker, oud-directeur van de Hartstichting.

Team Science slaat een brug tussen technologie en klinische praktijk

Dit jaar hebben we een nieuwe beurs, de Team Science Dekkerbeurs: Technologische Innovatie. Hiermee ondersteunen we het ontwikkelen of versnellen van technologische innovaties op het gebied van hart- en vaatziekten. Deze beurs vraag je aan samen met een onderzoeker van een andere instelling. We financieren onderzoek waarbij een onderzoeker met een technisch profiel en een onderzoeker met klinische taken samenwerken. De beurs richt zich op onderzoekers die aan het begin van hun zelfstandige onderzoekscarrière staan.

  • Waarom deze nieuwe beurs?

    In 2024 stellen we voor het eerst de Team Science Dekkerbeurs open. Het doel van deze beurs is om twee verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Dit jaar staan technologische innovaties binnen het cardiovasculaire veld centraal. Deze samenwerking levert niet alleen de maatschappelijke en wetenschappelijke impact op. Ook ondersteunen we hiermee de ontwikkeling van cardiovasculaire onderzoekers van de toekomst die in staat zijn om buiten hun eigen discipline samen te werken en om nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de hart- en vaatgezondheid van mensen aantoonbaar verbeteren.

    Deze beurs slaat een brug tussen onze landelijke hart- en vaatagenda en de agenda die de 4TU.Federatie heeft opgesteld: Transforming Cardiovascular Health: Technology for a Brighter Future. Zowel de Hartstichting als de 4TU.Federatie zijn onderdeel van de DCVA.

Verstevig je onderzoek als Clinical Established Investigator

De Clinical Established Investigator Dekkerbeurs stelt gevestigde onderzoekers binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld, die daarnaast ook medisch specialist zijn, in staat hun onderzoeksgroep uit te breiden en tevens de onderzoekslijn te verstevigen. Voor onderzoekers die nog geen hoogleraar zijn is het doel van deze beurs om de kans op benoeming te vergroten. Voor jonge hoogleraren met een tijdelijke benoeming kan deze beurs bijdragen aan het behoud van de positie.

Hoe werkt het indienen?

De deadline voor zowel de Team Science-beurs als de Clinical Established Investigator-beurs (CEI) is dinsdag 2 juli om 14.00 uur.

  • We adviseren je tijdig te beginnen met indienen en uiterlijk maandag 1 juli de aanvraag te verzenden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
  • Je dient je aanvraag in via ons grant-managementsysteem Cavaris. Ben je hier nog niet bekend mee? Lees alles over het gebruik van Cavaris.
  • Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de CEI-brochure, lees deze daarom goed door. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op de hoogte van het aan te vragen bedrag en de voorwaarden voor financiering.
  • De Team Science-beurs vraag je, in tegenstelling tot andere Dekkerbeurzen, met twee personen aan. De aanvraagprocedure wijkt daarom ook iets af van de andere Dekkerbeurzen, lees alle details hierover in de brochure.

Wil je een beurs aanvragen?

Op de programmapagina staan de brochures van deze twee beurzen, daarin vind je alle benodigde informatie en voorwaarden.