Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Huisartsen herkennen hartfalen

Huisartsen herkennen hartfalen

Huisartsen herkennen hartfalen

Hartfalen is een groeiend probleem in Nederland. Huisartsen en praktijkondersteunend personeel hebben een sleutelpositie in het eerder herkennen van hartfalen.

Naar schatting zijn er in Nederland 255.000 mensen die hartfalen hebben maar dit nog niet weten. Samen hopen we de komende jaren zoveel mogelijk van hen op te sporen en te behandelen. Wil je helpen? Breng hartfalen onder de aandacht in jouw praktijk en omgeving.

Wat kan je doen?

De Hartstichting heeft de ambitie om samen met zorgprofessionals patiënten eerder te behandelen en meer mensen met niet-herkend hartfalen te diagnosticeren. Help ons deze ambitie waar te maken. Dit kan je doen:

rekening houden met de patiënt

Patiënten hebben vaak moeite om non-specifieke klachten onder de aandacht te brengen bij de huisarts.

Wist je dat uit onderzoek dat we in 2019 hebben uitgevoerd, blijkt dat…

  • één op de vijf mensen spontaan correct weet te benoemen wat hartfalen is? De ernst van de aandoening dringt niet altijd door bij patiënten met hartfalen.
  • één op de drie mensen weet dat hartfalen te voorkomen en soms te genezen is?
  • minder dan de helft van de mensen die langdurig klachten heeft die op hartfalen kunnen duiden, een afspraak maakt bij de huisarts? De klachten worden vaak weggewuifd omdat het “wel de leeftijd zal zijn” of “er toch niets aan te doen is”
  • bij 18% van de mensen (onterecht) het gevoel heerst dat de huisarts het al druk genoeg heeft of dat hij/zij de volgende keer niet meer serieus wordt genomen door de huisarts, wanneer de symptomen niets blijken te zijn?
  • na uitleg over hartfalen zegt 15% van de mensen aangeeft zeker een afspraak te maken met een huisarts, wanneer zij symptomen krijgen?

bij risicogroepen actief letten op klachten die op hartfalen kunnen wijzen

Bij 16 tot 36% van de patiënten met een verhoogde kans op hartfalen (door COPD, diabetes mellitus, fragiliteit) wordt de diagnose hartfalen niet herkend. Dit komt over het algemeen doordat de patiënt onder behandeling is voor de primaire aandoening.

onderwijs (laten) geven in de praktijk of in de buurt aan collega huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en verpleegkundigen

Onderwijs zorgt ervoor dat jij en je collega’s op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom hartfalen. Wij maakten een overzicht van nacholingen op het gebied van hartfalen.
> Ga naar het overzicht

transmurale afspraken maken rondom hartfalen in jouw regio

De Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen geeft een overzicht van betrokken zorgverleners en hun verantwoordelijkheden in de diagnostisering en behandeling van hartfalen. Deze LTA vertalen naar regionale afspraken? Neem contact op met NVVC Connect. Ook een goede regionale organisatie de eerstelijnszorg is erg belangrijk. LHV, NHG en ineen helpen je op weg met Hechte huisartsenzorg. regiokaart. 
> Ga naar LTA hartfalen
> Ga naar de website van NVVC Connect
> Download de Implementatiekaart netwerkgeneeskunde bij hartfalen
> Ga naar Hechte huisartsenzorg
 

Hoe helpt de Hartstichting jou?

In november starten we een grote publiekscampagne om hartfalen meer bekendheid te geven. Daarnaast helpen we huisartspraktijken graag met verdere voorlichting en nascholing. We hebben een digitale toolkit gemaakt om samen hartfalen onder de aandacht te brengen. Hierin vind je onder andere een PowerPoint die we samen met cardiologen en huisartsen hebben ontwikkeld voor presentaties aan collega’s.

> Naar de digitale toolkit

Jaarlijkse actiedagen

De Hartstichting wil zorgprofessionals in Nederland motiveren om meer aandacht te genereren voor hartfalen. Dat kan het hele jaar door en jaarlijks zijn hier twee bijzondere momenten voor.

  • De Nationale Hartfalendag. Ieder jaar organiseerd de NVVC de Nationale Hartfalendag. Op deze dag vragen cardiologen, huisartsen, zorgprofessionals en de Hartstichting om extra aandacht voor hartfalen. Dit jaar is de Nationale Hartfalendag op 25 september.

  • De Europese Hartfalendagen. De European Society of Cardiology (ESC) stimuleert jaarlijks landen om begin mei aandacht te vragen voor hartfalen door middel van de Europese Hartfalendagen.

Help met vroege herkenning van hartfalen

Wil jij je inzetten voor vroege herkenning van hartfalen? De Hartstichting helpt je graag met patientenvoorlichting en nascholing. We hebben hier een digitale toolkit voor ontwikkeld.

Naar de toolkit

Goed om te weten

Vragen over hartfalen awareness?

Neem contact op met team Onderzoek en zorginnovatie

Nieuwsbrief Professionals Online

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom financierings- en samenwerkingsmogelijkheden, projecten en evenementen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan