Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC)

 Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC)

Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC)

Voordat de Hartstichting financiering toekent aan een onderzoeksproject vindt een zorgvuldige selectie plaats. Bij de vorming van grote consortia adviseert de Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC) de Hartstichting over de ingediende onderzoeksvoorstellen, onder voorzitterschap van prof. dr. Marcel Levi.

De internationale wetenschappelijke adviesraad van de Hartstichting (ISAC) is een onafhankelijke adviescommissie, bestaande uit internationale cardiovasculaire experts. Hun gecombineerde deskundigheid beslaat het hele vakgebied van hart- en vaatonderzoek en wordt ingezet bij aanvragen,  tussentijdse evaluaties en eventuele voortzetting van een consortium. De ISAC doet dit naast de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de Hartstichting, die het wetenschappelijk beleid van de Hartstichting beoordeelt, en de Dekker-commissies die kijken naar individuele beurs-aanvragen.

Wat zijn de taken van de ISAC?

ISAC adviseert de Hartstichting bij de beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen voor consortia. Daarbij horen de volgende taken:

 • het beoordelen onderzoeksvoorstellen op relevantie voor patiënt en maatschappij
 • het toetsen internationale relevantie: zijn de voorstellen internationaal concurrerend?
 • het beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek
 • het beoordelen van de competenties van de onderzoeksleiders
 • het adviseren van de Hartstichting bij het monitoren van het onderzoek
 • uitvoeren van de tussentijdse evaluatie
 • uitvoeren van de eindevaluatie

Voorzitter Marcel Levi over ISAC

‘De relevantie van onderzoek voor de patiënt moet duidelijk zijn.’

Lees zijn verhaal

Leden van de ISAC

De ISAC bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr. Marcel Levi, voorzitter (Engeland)
 • Prof. dr. Michael Barnes (Engeland)
 • Prof. dr. Olaf Dössel (Duitsland)
 • Prof. dr. Jonathan Gillard (Engeland)
 • Prof. dr. Gabriela Kuster Pfister (Zwitserland)
 • Prof. dr. Didier Leys (Frankrijk)
 • Prof. dr. Gregory Lip (Engeland)
 • Prof. dr. Paolo Parini (Zweden)
 • Prof. dr. Alain Tedgui (Frankrijk)
 • Prof. dr. Michael Wolzt (Oostenrijk)