Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Samenwerking op alle niveaus

Samenwerking op alle niveaus

Samenwerking op alle niveaus

Om onze ambities te bereiken zet de Hartstichting vol in op samenwerking. We stimuleren samenwerking op alle niveaus.

Dutch CardioVascular Alliance

Dutch CardioVascular Alliance

Consortia

Consortia

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie

Samenwerking brengt ons sneller bij ons gedeelde doel: een beter leven voor hart- en vaatpatiënten. Oftewel: we worden ouder en gezonder. Daar gaat het de Hartstichting en haar donateurs om. Hoge ambities, maar wij denken dat ze door goed samenwerken haalbaar zijn. Samenwerking levert kwalitatief beter onderzoek op, zorgt voor een betere besteding van gelden (want we bundelen krachten, in plaats van te concurreren) en brengt oplossingen sneller bij de patiënt. We hebben het dan niet alleen over samenwerking tussen onderzoekers onderling, maar ook met zorgverleners, patiënten en het bedrijfsleven.

Dutch CardioVascular Alliance

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is een samenwerkingsverband van twaalf partijen op het gebied van hart- en vaatziekten, waaronder de Hartstichting, die samen nieuwe kennis en innovaties sneller bij de patiënt willen brengen.

> Lees meer over de DCVA

Samenwerking binnen consortia

Steeds vaker biedt de Hartstichting financiering aan onderzoekers die samenwerken binnen consortia. Zo’n samenwerking biedt ook onderzoekers zelf veel voordelen.

> Lees meer over consortia

Internationale samenwerking

We stimuleren onderzoekers om internationale samenwerkingen aan te gaan. Als we ook internationaal de handen ineen slaan, brengen we oplossingen nog sneller bij de patiënt.

> Lees meer over internationale samenwerking

Talentontwikkeling

De Hartstichting gaat samen met andere partners actief op zoek naar onderzoekers en leiders van de toekomst.

> Lees meer over talentontwikkeling

Samenwerking met gebruikers

We zien een belangrijke rol weggelegd voor de uiteindelijke gebruikers van onderzoeksresultaten. Dat kunnen patiënten zijn, maar ook zorgverleners, andere onderzoekers en het bedrijfsleven.

> Lees meer over gebruikersparticipatie