Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Onderzoeksagenda

Onderzoeksagenda

Onderzoeksagenda

Welk onderzoek heeft het meest invloed op het verlagen van de ziektelast door hart- en vaatziekten? Die vraag speelt steeds vaker een rol bij de strategische keuze voor de onderzoeksprojecten die we financieren. 

Het antwoord bepalen we voor een groot gedeelte op basis van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten, waarvoor wij indertijd het initiatief hebben genomen. De onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten is in 2014 in overleg met artsen, patiënten en onderzoekers tot stand gekomen en bevat vijf onderzoeksprioriteiten. We verwachten door daarin te investeren de grootste kans te hebben om de verwachte stijging van de ziektelast van hart- en vaatziekten in 2030 te halveren.  

Thema’s op de onderzoeksagenda

Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Betere behandeling hartfalen

Betere behandeling hartfalen

Acute behandeling van beroertes

Acute behandeling van beroertes

Gezonde leefstijl langer volhouden

Gezonde leefstijl langer volhouden

Onderzoeksagenda geeft sturing

De Hartstichting wil specifiek investeren in terreinen waar wetenschappers doorbraken kunnen realiseren die een grote impact hebben op hart- en vaatpatiënten, hun naasten en iedereen met risico op hart- en vaatziekten. De onderzoeksagenda helpt ook om meer aandacht en maatschappelijke steun voor onderzoek te krijgen.

Evaluatie onderzoeksagenda

Om de paar jaar evalueren we de agenda. We brengen dan in kaart welke vorderingen er zijn geboekt op het gebied van de onderzoeksprioriteiten en bekijken welke nieuwe urgente problemen op de onderzoeksagenda moeten komen. In 2019 vond de eerste formele tussenevaluatie plaats. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, maken we die op deze website bekend. 

Download Engelse versie 

De onderzoeksagenda is ook in het Engels beschikbaar.