Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Financiering door de Hartstichting

Financiering door de Hartstichting

De Hartstichting biedt onderzoekers verschillende vormen van financiering. Op deze pagina’s vind je een overzicht van financieringsvormen, voorwaarden en deadlines. 

Consortiumfinanciering

Consortiumfinanciering

Dekkerbeurzen

Dekkerbeurzen

Innovatieloket

Innovatieloket

Internationale financiering

Internationale financiering

Aanvullende beurzen

Aanvullende beurzen

Financieringsmogelijkheden op een rij

Hoewel de Hartstichting meer is dan een financier – we zijn jouw partner in het cardiovasculaire veld – geven we jaarlijks veel geld uit aan onderzoek. Daarvan vind je hier een overzicht.

> Ga direct naar onze openstaande calls

Consortiumfinanciering

Steeds vaker financiert de Hartstichting onderzoekers die samenwerken binnen consortia. 
> Lees meer over consortiumfinanciering

Dekkerbeurzen

Dekkerbeurzen zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière.
> Lees meer over Dekkerbeurzen

Innovatieloket

Heb je een innovatief, implementatiegericht idee dat binnen twee jaar uitgevoerd kan worden? Lees hier wat de Hartstichting voor je idee kan betekenen.
> Ga naar het innovatieloket

Internationale financiering

De Hartstichting biedt samen met buitenlandse partners ook verschillende vormen van financiering aan onderzoekers.
> Lees meer over internationale financieringsvormen

Beurzen voor aanvullende kosten

We bieden nog een aantal andere, aanvullende beurzen. Denk bijvoorbeeld aan bijdragen aan proefschriften en beurzen voor reizen en werkbezoeken.
> Lees meer over Beurzen voor aanvullende kosten

Selectieprocedures

Financiering is verbonden aan selectieprocedures. Zo zorgen we dat we ons geld goed besteden. 

> Lees meer over de selectieprocedures voor financiering

Wettelijke eisen voor onderzoek

Uiteraard stellen we voorwaarden aan onderzoeken die we financieren. Zo zorgen we dat onderzoeksgeld – en het geld dat we van donateurs krijgen – op een verantwoorde manier wordt uitgegeven.

> Lees meer over de wettelijke eisen voor onderzoek