Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Consortiumfinanciering voor onderzoeksgroepen

Consortiumfinanciering voor onderzoeksgroepen

Consortiumfinanciering voor onderzoeksgroepen

Werkt jouw onderzoeksgroep samen met een andere groep aan een groot onderzoeksproject, dan kan jullie onderzoek in aanmerking komen voor consortiumfinanciering. Onderzoeksgroepen die samenwerken hoeven niet aan dezelfde universiteit verbonden te zijn.

Openstaande calls

Op dit moment zijn er geen openstaande calls voor consortiumfinanciering. In het verleden heeft de Hartstichting onderstaande calls opengesteld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe calls.

Schrijf je in


 

Call hart- en vaatziekten bij vrouwen (gesloten)

Er komt een nieuw landelijk netwerk voor onderzoek, kennis en zorgverbetering op het gebied van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het nieuwe consortium wordt onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance.

Call aangeboren hartafwijkingen (gesloten)

Er is een nieuw consortium opgezet dat onderzoek doet naar het verhogen van de overlevingskans en kwaliteit van leven van zowel kinderen als volwassenen met aangeboren hartafwijkingen.

Hart voor duurzame zorg (gesloten)

Hart voor duurzame zorg is een gezamenlijk financieringsprogramma van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI). Het doel is het ontwikkelen van nieuwe medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Inmiddels zijn er zes projecten gehonoreerd
> Lees meer over de projecten

Lees meer

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Samenwerken binnen consortia

Samenwerken binnen consortia